Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průkazy PENB od 1.1.2013

Počínaje 1.1.2013 se rozšiřuje POVINNOST zpracovávat Průkazy energetické náročnosti (PENB) na domy, ucelené části domů a byty, které se prodávají či pronajímají, viz zákon č.318/2012 Sb (novela zákona č.406/2000 Sb. )

V souvislosti s novelizací zákona bude od 1.1.2013 povinnost předat novému majiteli, nebo poskytnout nájemci, Průkaz energetické náročnosti budovy. PENB bude součástí kupní smlouvy, nebo smlouvy o pronájmu a bude povinnost předložit možnému nájemci průkaz nebo jeho kopii před uzavřením smlouvy. 

Současně bude muset prodávající zajistit, aby ukazatele energetické náročnosti budovy uvedené v PENB byly uvedeny v informačních a reklamních materiálech, týkajících se této budovy.  

Povinnost vzniká až 1.1.2013, avšak nějaký čas zabere zpracování a implementace do reklamních materiálů a také náskok před ostatními není jistě k zahození. Platnost PENB je 10 let. 

Budete prodávat nebo pronajímat vaší nemovitost v roce 2013? Nechte si zpracovat průkaz energetické náročnosti co nejdříve a ušetříte nemalé finanční prostředky.

Průkaz energetické náročnosti budovy od vydání nové prováděcí vyhlášky (duben 2013) bude náročnější na zpracování a proto i dražší. 

Současný průkaz má platnost 10 let a při prodeji vaší nemovitosti můžete předložit tedy tento průkaz až do roku 2022.  

NABÍZÍME VÁM vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) pro libovolný objekt. Jsme schopni, v případě potřeby, zajistit potřebné údaje a podklady pro vypracování PENB přímo na místě stavby, tj. NA KLÍČ bez Vaší asistence a nutnosti obstarávání podkladů.

  Máte zájem o zpracování energetického průkazu ?

 

Důležité Informace o PENB od roku 2013

Průkaz energetické náročnosti – kdy je potřeba?


1.Prodej nebo pronájem 

 • prodej nebo pronájem celé budovy (od 1.1. 2013)
 • prodej ucelené části budovy (od 1.1. 2013)
 • pronájem ucelené části budovy (od 1.1. 2016) 

Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky!

   
2.Stávající budova    

 • budovy užívané orgánem veřejné moci 
 • nad 500 m2 (od 1.7. 2013)
 • nad 250 m2 (od 1.1.2015)
 • bytové a administrativní budovy
 • nad 1500 m2 (od 1.1. 2015)
 • nad 1000 m2 (od 1.1. 2017)
 • méně než 1000 m2 (od 1.1. 2019) 
 • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost (při změně více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy)  (od 1.1. 2009)

3.Nová budova nebo změna budovy 

 • nová budova
 • větší změna dokončené budovy 

Povinnosti při prodeji / pronájmu 

 • předložení průkazu možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • předat průkaz kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé ENB uvedené v průkazu uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy 

Výjimky – kdy nemusí být průkaz zpracován 

 • Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií.
 • budovy s plochou do 50 m2,
 • stavby pro rodinnou rekreaci
 • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok 

Co je dobré vědět 

 • platnost průkazu max. 10 let
 • průkaz může provádět jen - energetický specialista
 • Stávající průkazy vypracovávané od roku 2009 až 2013 – budou platné 10 let od vydání.